Visi

Memperkasa Masyarakat, Mengurang Jurang

Misi

Perkhidmatan Transplan berteraskan konsep ‘KIND’

                                                      Knowledge (Pengetahuan) – Penyampaian perkhidmatan tertumpu kepada pengetahuan  

                                                      Integrity (Integriti) – Integriti tanpa kompromi

                                                      Network (Rangkaian) – Rangkaian pasukan yang mantap

                                                     Driven (Pemacu) – Bersemangat untuk mendapatkan hasil yang optimum