ISLAM

Pandangan Islam mengenai pendermaan organ di Malaysia dikeluarkan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan. Menurut Majlis Fatwa Kebangsaan yang bersidang antara 23 hingga 24 Jun 1970, pendermaan organ dan tisu untuk pemindahan adalah dibenarkan (harus). Untuk maklumat lanjut mengenai fatwa ini baca di sini.

BUDDHA

Agama Buddha menerima pendermaan organ dan transplantasi. Menurut K. Sri Dhammanenda Nayake Therra, menderma bahagian tubuh badan seperti mata, buah pinggang dan lain-lain adalah satu perbuatan yang mulia. Ia menggalakkan pendermaan organ dan tisu selagi tiada unsur pengkomersilan terlibat.

HINDU

Agama Hindu adalah satu agama berasaskan kepada kasih sayang, belas kasihan dan murah hati. Ia adalah aspek praktikal yang menjadi pegangan penganut-penganut agama Hindu. Seorang penganut agama Hindu boleh mendermakan apa saja termasuklah organ-organnya baik semasa hidup atau selepas meningal dunia. Kesimpulannya, agama Hindu tidak menghalang penganut-penganutnya untuk menderma organ sekiranya ia dapat menyelamat nyawa orang lain.

KRISTIAN

Agama Kristian menggalakkan penganutnya membantu mereka yang memerlukan rawatan pemindahan organ bagi menggantikan organ-organ mereka yang tidak berfungsi. Walau bagaimanapun, pendermaan organ hendaklah dikawal dengan undang-undang dan etika, bagi mengelakkan jual beli dan eksploitasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

SIKH

Pada dasarnya, agama Sikh tidak melarang pendermaan mata dan organ-organ lain. Menderma mata dan organ-organ lain selepas kematian merupakan satu pemberian yang tidak ternilai untuk seseorang.