Statistik Penderma Organ

STATISTIK PENDERMAAN ORGAN SEHINGGA OKTOBER 2021

0
JUMLAH PENGIKRAR PENDERMA ORGAN
0
JUMLAH PENGIKRAR PENDERMA ORGAN BAGI TAHUN 2021
0
BILANGAN PESAKIT YANG MEMERLUKAN TRANSPLAN
0
BILANGAN ORGAN DAN TISU (SELEPAS KEMATIAN) YANG TELAH DIDERMAKAN
0
BILANGAN KES PENDERMAAN ORGAN DAN TISU BAGI TAHUN 2021
0
JUMLAH PENDERMA SEBENAR (SELEPAS KEMATIAN)
0
JUMLAH PEMBEDAHAN TRANSPLANTASI