Mengenai Pusat Sumber Transplan Nasional

PENGENALAN

Ditubuhkan pada 1 November 1997, Pusat Sumber Transplan Nasional adalah Jabatan di Hospital Kuala Lumpur yang tertanggungjawab untuk menjalankan promosi kesedaran pendermaan organ selepas mati(kaderverik) di peringkat kebangsaan dan melaksanakan aktiviti koordinasi program pendermaan organ dalan negara.

Latar Belakang

– Terletak di Lobi HKL dan dirasmikan oleh Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia
– Berperanan dalam mengendalikan kes kes pendermaan organ selepas kematian di seluruh negara.

– Malaysia akan menjadi sebuah Negara yang terdiri daripada individu dan masyarakat yang prihatin serta menerima konsep pendermaan organ dan tisu sesuai dengan hasrat kerajaan mewujudkan masyarakat penyayang.

– Meningkatkan lagi kadar pendermaan organ supaya setiap warganegara Malaysia yang memerlukan pemindahan organ akan mendapat peluang untuk menerima organ dan menjalani kehidupan yang lebih berkualiti.

Mewujudkan penglibatan dan penyertaan masyarakat untuk:

– Mencapai sepenuhnya kemampuan pendermaan organ.
– Menghargai organ dan tisu sebagai aset yang bernilai.
– Mengambil langkah positif meningkatkan lagi tahap penerimaan derma organ dan tisu

– Sebagai pusat maklumat berterusan kepada masyarakat mengenai pendermaan organ dan transplan di Malaysia.
– Menguruskan pendaftaran pengikrar pendermaan organ seluruh negara.
– Melaksanakan program kesedaran pendermaan organ dan transplantasi.
– Mendaftarkan dan menyimpan rekod pengikrar pendermaan organ ke dalam sistem rekod untuk tujuan rujukan.
– Menjalinkan hubungan dengan pelbagai agensi bagi menyebarkan maklumat.

Fungsi Pusat Sumber Transplan Nasional (PSTN)

  • Mengumpul dan menjalankan pendaftaran pengikrar penderma organ & tisu daripada masyarakat seluruh Negara
  • Mengkoordinasi aktiviti perolehan organ dan tisu kadaverik (selepas kematian) di peringkat kebangsaan.
  • Merancang, menyelaras, melaksanakan dan memantau aktiviti promosi kesedaran pendermaan organ kepada masyarakat Malaysia.
  • Sebagai pusat maklumat berterusan kepada masyarakat awam dalam menyalurkan maklumat dan pengetahuan berkenaan pendermaan organ & tisu serta transplantasi.
  • Melaksanakan dan memastikan program kesedaran pendermaan organ & tisu berjalan lancar di seluruh negara.
  • Menjalinkan hubungan dan kerjasama dengan badan-badan bukan kerajaan,NGO serta media massa dalam mempromosikan dan menyebarkan maklumat yang betul berkenaan dengan pendermaan organ & tisu serta transplantasi.
  • Menyediakan statistik bulanan dan tahunan berkaitan bilangan aktiviti promosi, jumlah pengikrar penderma organ negara.
Direktori Pasukan Promosi

NO.TEL : 07-235 2245

NO.FAKS: 07-235 2275

NO.TEL : 04-774 1000

NO.FAKS: 07-774 1011

NO.TEL : 07-7742 099

NO.TEL : 09-570 7917

(Pn Yantie Shahida Peg. Penerangan)

NO.FAKS: 09-570 7932

(Nor Ayuni Abd Rahman Peg. Penerangan)

NO.FAKs: 09-570 7921

NO.TEL: 06-235 6999 EXT: 6817

(En. Hasnor Peg. Penerangan )

NO.TEL: 06-235 6999 EXT: 6818

(En Shahrizan b Mahmood Peg.Penerangan)

NO.TEL: 05-5469 355

NO.TEL: 04-977 3333 ext: 1128 (En.Faizal bin Rosli)

NO.TEL: 04-262 5219

NO.TEL: 088-225632

(En. Abdul Majid Khan B Puyung Peg. Penerangan)

NO.TEL: 03-55224600/606/664

NO.TEL: 09-570 7917

(En. Aziman Mahadi KPP Kanan Cawangan Promosi Kesihatan Peg. Penerangan)

NO.TEL: 06-766 4800 EXT : 4979
NO.TEL: 09-6672343

NO.TEL: 03-22687498

(En.Amiruddin b Abdul Razak Peg. Penerangan)

NO.TEL: 087-596026

(En. Hanif bin Abdul Khatam Peg. Penerangan)