Penderma organ yang masih hidup hanya boleh mendermakan sebahagian daripada hatinya atau salah satu buah pinggang sahaja.

Di Malaysia pendermaan ini terhad kepada ahli keluarga yang terdekat iaitu pasangan kembar seiras, ahli keluarga darjah pertama (first degree relative) dan ahli keluarga darjah kedua (second degree relative), serta pasangan suami isteri.

Proses pembedahan ini mempunyai risiko walaupun rendah dan bakal penderma mesti menjalani pemeriksaan kesihatan yang terperinci terlebih dahulu bagi memastikan tahap kesihatan beliau berada di tahap paling optimum bagi mengurangkan sebarang komplikasi yang mungkin timbul.

Selain itu, bakal penderma dan penerima perlu mempunyai keserasian kumpulan darah dan tisu.

Bakal penderma perlu menghadiri sesi kaunseling bagi memastikan beliau benar-benar faham tentang risiko pendermaan  dan beliau juga akan dinilai dari aspek sosio-ekonomi.

Pendermaan perlu dilakukan dengan ikhlas tanpa paksaan atau melibatkan sebarang bayaran. Penderma diberi peluang untuk menarik balik keputusannya untuk menderma sekiranya bertukar fikiran. Pendermaan semasa hidup tidak dibenarkan dari kalangan kanak -kanak di bawah umur atau daripada individu kurang upaya mental melainkan untuk pendermaan sum-sum tulang.

Pendermaan Hidup Dari Penderma Yang Tidak Ada Kaitan Keluarga

Pendermaan hidup dari penderma yang tidak mempunyai kaitan keluarga tidak dibenarkan kecuali bagi kes-kes tertentu, di mana pesakit tersebut gagal mendapatkan penderma hidup dari kalangan ahli keluarga dan tiada rawatan alternatif dapat diberi untuk menyelamatkan nyawa. Kebiasaannya, kes sebegini hanya melibatkan pendermaan hati.

"Unrelated Transplant Approval Committee" (UTAC)

 Sekiranya anda mahu menderma organ kepada ahli keluarga yang jauh (darjah ketiga ke atas) atau tidak mempunyai pertalian darah, doktor yang bertanggungjawab terhadap  anda atau bakal penerima perlu mendapatkan kelulusan daripada Jawatankuasa Meluluskan Transplantasi Tiada Kaitan Kekeluargaan (UTAC)  yang dilantik oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

Anda akan menjalani sesi penilaian oleh satu jawatankuasa bebas yang dibentuk di bawah jawatankuasa UTAC tersebut dan kelulusan akan diberi berdasarkan penilaian yang dijalankan.