Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Slide background

Slide background

Artikel

Najib Berikrar Sebagai Penderma Organ

Artikel asal dari MyNewsHub

PERDANA Menteri, Datuk Seri Najib Razak hari ini dilaporkan telah berikrar sebagai penderma organ.

Difahamkan, ikrar tersebut dilakukan pada Majlis Perdana Perkhidmatan Awam Keempat Belas (MAPPA XIV) dan Persada Transformasi Perkhidmatan Awam yang bertempat di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya (PICC), pagi tadi.

Perkara itu dimaklumkan oleh Ketua Pengarah Kesihatan, Datuk Dr Noor Hisham Abdullah.

Menurutnya, ikrar itu turut disaksikan Ketua Setiausaha Negara (KSN), Tan Sr Dr Ali Hamsa dan Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan Tan Sri Farida Mohd Ali.

“Ikrar ini memberi sinar harapan kepada lebih 19,000 pesakit yang memerlukan organ di negara ini. Ikrar derma organ bererti seseorang melahirkan hasrat untuk menderma organ selepas meninggal dunia.

“Sebelum ini, beberapa menteri kabinet lain sudah berikrar sebagai penderma termasuk Datuk Seri Dr S Subramaniam, Datuk Seri Liow Tiong Lai, Datuk Seri Mustapha Mohamed, Datuk Seri Shahidan Kassim dan Khairy Jamaluddin,” ujarnya.

Dalam pada sama, Kementerian Kesihatan turut menghargai sumbangan dan sokongan pemimpin tanahair terhadap kempen derma organ yang dijalankan ini. – MYNEWSHUB.CC

PM Ikrar Derma Organ

PM Derma

YAB Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Razak (@najibrazak) hari ini telah berikrar sebagai penderma organ yang turut disaksikan oleh Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Dr Ali Hamsa (@dralihamsa) dan Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan Malaysia Tan Sri Farida Mohd Ali di Maljlis ‪#‎persadatransformasi‬ Perkhidmatan Awam di Putrajaya. Ikrar ini memberi sinar harapan kepada lebih 19,000 pesakit yang memerlukan organ di Malaysia. Beberapa Menteri Kabinet juga telah berikrar sebelum ini antaranya YB Datuk Seri Dr S.Subramaniam, YB Datuk Seri Liow Tiong Lai, YB Datuk Seri Mustapha Mohamed, Datuk Seri Shahidan Kassim dan YB En Khairy Jamaluddin.

Untuk maklumat lanjut mengenai ‪#‎dermaorgan‬ layari www.fb.com/dermaorgan. Untuk berikrar secara atas talian sila layari www.dermaorgan.gov.my.

Jawapan YB Datuk Seri Dr Hilmi Yahya, Timbalan Menteri Kesihatan untuk sesi soalan Parlimen mengenai #dermaorgan hari ini 15 Jun 2015 di Dewan Rakyat:

IMG_2015-06-16 22:08:24

Soalan

Dr. Noor Azmi bin Ghazali [ Bagan Serai ] minta MENTERI KESIHATAN menyatakan keperihatinan dan keterbukaan mengenai derma organ di Malaysia masih rendah. Ramai yang percaya organ yang diambil itu menjadikan jenazah tidak sempurna. Apakah langkah yang diambil oleh Kementerian untuk menerangkan perkara tersebut, berapa peratuskah yang setuju menjadi penderma organ, dan berapa peratuskah yang sebenarnya telah menderma.
Dato’ Abdul Manan bin Ismail [ Paya Besar ] minta MENTERI KESIHATAN menyatakan berapakah jumlah orang yang telah mendaftar sebagai penderma organ sejak lima tahun yang lalu dan berapakah jumlah pesakit yang telah menerima manfaat daripada organ yang didermakan serta berapakah jumlah pesakit yang berjaya diselamatkan melalui hasil pemindahan organ tersebut.

Jawapan

Tuan Yang di-Pertua, Kementerian Kesihatan Malaysia merakamkan ucapan terima kasih kepada ahli Dewan di atas perhatian yang diberikan kepada isu pendermaan organ di Malaysia. Saya memohon untuk menjawab kesemua persoalan yang diajukan di atas secara bersekali.

Tuan Yang Di-Pertua, Tidak dinafikan kesedaran dan penerimaan masyarakat mengenai derma organ di Malaysia masih rendah, namun sukacita dimaklumkan kepada semua ahli YB, ianya semakin meningkat. Buat masa ini hampir 300,000 rakyat Malaysia telah berdaftar atau berikrar tetapi jumlah ini mewakili hanya 1% dari jumlah populasi Malaysia. Walaubagaimanapun, jumlah pendaftaran baru setahun semakin meningkat. Sebagai contoh pada tahun 2014, jumlah pendaftaran mencecah seramai 39,314 orang. Jumlah ini adalah yang tertinggi berbanding berbanding 5 tahun kebelakang di mana pada tahun 2010, hanya seramai 20,377 orang pengikrar dicatatkan, pada tahun 2011, 31,084 orang pengikrar, pada tahun 2012, seramai 31,611 orang dan pada tahun 2013, seramai 27,393 orang pengikrar telah dicatatkan. Jumlah masyarakat Melayu yang telah berdaftar juga semakin meningkat. Pada tahun 2014, seramai 13,628 orang Melayu telah berdaftar mengatasi lain-lain kaum. Sebelum ini, pendaftaran baru lebih banyak diperolehi dari kaum Cina dan India. Ini menunjukkan, masyarakat Islam di negara ini lebih terbuka tentang konsep derma organ hasil dari kempen dan penjelasan yang diberikan oleh Kementerian Kesihatan bersama-sama dengan rakan kerjasama kami seperti Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) dan Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM). Fatwa Kebangsaan yang mengharuskan derma organ telah lama dikeluarkan seawal tahun 1970.

Tuan Yang Di-Pertua, Sebenarnya Kementerian Kesihatan lebih menggalakkan pendermaan organ selepas kematian BUKAN semasa hidup, kerana ia tidak melibatkan risiko kepada penderma yang sudah pun meninggal dunia. Buat masa ini, sehingga 31 Mac 2015, seramai 521 orang telah menderma organ dan tisu selepas meninggal dunia. Jumlah ini juga didapati semakin meningkat dan pada tahun 2014, Kementerian mencatatkan jumlah pendermaan tertinggi iaitu seramai 56 orang. Walau bagaimana pun, jumlah ini sudah tentu tidak dapat menampung jumlah pesakit yang sedang menunggu iaitu hampir 20,000 orang. Ini menyebabkan ahli keluarga pesakit terpaksa berkorban menjadi penderma organ semasa hidup untuk didermakan kepada pesakit. Sebenarnya, tidak timbul isu jenazah tidak diuruskan sempurna kerana pembedahan derma organ yang akan dilakukakan ke atas si mati akan dilakukan dengan teliti dan terhormat sebagaimana yang dilakukan ke atas orang yang hidup. Jenazah juga akan dikembalikan kepada keluarga secepat mungkin selepas pembedahan dilakukan bagi urusan penghormatan dan pengebumian.

Tuan Yang Di-Pertua, Pihak kementerian mengambil maklum bahawa masih terdapat banyak salah faham di kalangan masyarakat terutamanya tentang perspektif aspek agama berkenaan dengan pendermaan organ. Sehubungan dengan itu, pihak Kementerian telah merangka Pelan Strategik Kempen Kesedaran Pendermaan Organ pada tahun 2012. Salah satu strategi yang digariskan di bawah pelan strategik ini adalah bagi menangani salah faham yang berlegar di kalangan masyarakat berkaitan amalan pendermaan organ dengan memperkukuhkan jalinan kerjasama dengan badan-badan agama terutamanya pihak JAKIM, IKIM dan Pejabat- Pejabat Mufti. Selain itu, kementerian juga turut bekerjasama dengan tokoh-tokoh agama yang berpengaruh seperti Dato’ Noh Gadut, Dr Juanda Yahya, Dr Mohd Asri Zainal Abidin, Imam Muda Asyraf, Ustaz Hasrizal Jamil untuk memperluaskan mesej yang sahih tentang pendermaan organ ini. Kini, pihak Kementerian sedang di dalam proses untuk menerbitkan video yang menampilkan ikon-ikon agama di Malaysia bagi memberi penerangan dan informasi yang tepat tentang pendermaan organ dari perspektif Islam.

Tuan Yang Di-Pertua, Kementerian amat menghargai keperihatinan ahli YB mengenai isu derma organ dan mengenai jumlah pesakit yang sedang menunggu. Boleh dikatakan hampir setiap sidang parlimen diadakan, soalan mengenai derma organ ini akan dibangkit sama ada untuk jawap lisan atau jawap bertulis. Pihak Kementerian merasakan sudah tiba masanya kita sebagai wakil rakyat menjadi contoh kepada masyarakat untuk sama-sama berikrar sebagai penderma organ setelah kita meninggal dunia nanti. Sudah tiba masanya juga ahli-ahli YB sekalian mengambil langkah yang lebih drastik dan aktif untuk mendidik masyarakat dan mempromosikan pendermaan organ khususnya di kawasan masing-masing sebagaimana yang turut dilakukan oleh ahli-ahli parlimen di negara-negara maju yang lain.

Terima kasih