Mengenai National Transplant Resource Centre

PENGENALAN

National Transplant Resource Centre, NTRC (Pusat Sumber Transplan Nasional) merupakan sebuah jabatan di Hospital Kuala Lumpur yang bertanggungjawab dalam perlaksanaan program pendermaan organ di peringkat Kebangsaan. Sebagai pusat rujukan kebangsaan, NTRC menjalankan aktiviti koordinasi proses pendermaan organ bagi tujuan transplantasi serta aktiviti promosi pendermaan organ selepas kematian.

NTRC mula beroperasi di kawasan lobi HKL semasa awal penubuhannya pada 1 November 1997. Kini, NTRC mempunyai seramai 21 anggota dan beroperasi di Bangunan Wisma Sejarah, Jalan Tun Razak.

– Malaysia akan menjadi sebuah Negara yang terdiri daripada individu dan masyarakat yang prihatin serta menerima konsep pendermaan organ dan tisu sesuai dengan hasrat kerajaan mewujudkan masyarakat penyayang.

– Meningkatkan lagi kadar pendermaan organ supaya setiap warganegara Malaysia yang memerlukan pemindahan organ akan mendapat peluang untuk menerima organ dan menjalani kehidupan yang lebih berkualiti.

Mewujudkan penglibatan dan penyertaan masyarakat untuk:

– Mencapai sepenuhnya kemampuan pendermaan organ.
– Menghargai organ dan tisu sebagai aset yang bernilai.
– Mengambil langkah positif meningkatkan lagi tahap penerimaan derma organ dan tisu

1) Sebagai pusat maklumat berterusan kepada masyarakat mengenai pendermaan organ dan transplan di Malaysia.
2) Menguruskan pendaftaran pengikrar pendermaan organ seluruh negara.
3) Melaksanakan program kesedaran pendermaan organ dan transplantasi.
4) Mendaftarkan dan menyimpan rekod pengikrar pendermaan organ ke dalam sistem rekod untuk tujuan rujukan.
5) Menjalinkan hubungan dengan pelbagai agensi bagi menyebarkan maklumat.

Pasukan Kami

UNIT PROMOSI DERMAORGAN PERINGKAT NEGERI
JABATAN KESIHATAN NEGERI

1) JKN JOHOR
NO.TEL : 07-235 2245
NO.FAKS: 07-235 2275

2) JKN KEDAH
NO.TEL : 04-774 1000
NO.FAKS: 07-774 1011

3) JKN KELANTAN
NO.TEL : 07-7742 099

4) JKN PAHANG
NO.TEL : 09-570 7917
(Pn Yantie Shahida – Peg. Penerangan)

NO.TEL : 09-570 7932
(Nor Ayuni Abd Rahman – Peg. Penerangan)

No.Faks: 09-570 7921

5) JKN MELAKA
NO.TEL : 06-235 6999 EXT: 6817
(En. Hasnor – Peg. Penerangan )

NO.TEL : 06-235 6999 EXT: 6818
(En Shahrizan b Mahmood – Peg.Penerangan)

6) JKN PERAK
NO.TEL : 05-5469 355

7) JKN PERLIS
NO.TEL : 04-977 3333 ext: 1128
(En.Faizal bin Rosli)

8) JKN P.PINANG
NO.TEL : 04-262 5219

9) JKN SABAH
NO.TEL : 088-225632 (En. Abdul Majid Khan B Puyung Peg. Penerangan)

10) JKN SELANGOR
NO.TEL : 03-55224600/606/664

11) JKN SARAWAK
NO.TEL : 09-570 7917
(En. Aziman Mahadi KPP Kanan Cawangan Promosi Kesihatan Peg. Penerangan)

12) JKN NEGERI SEMBILAN
NO.TEL : 06-766 4800 EXT : 4979

13) JKN TERENGGANU
NO.TEL : 09-6672343

14) JK WP. KUALA LUMPUR
NO.TEL : 03-22687498
(En.Amiruddin b Abdul Razak – Peg. Penerangan)

15) JK WP. LABUAN
NO.TEL : 087-596026
(En.Hanif bin Abdul Khatam – Peg. Penerangan)