PENDERMAAN ORGAN

Pendermaan organ ialah proses mendermakan organ seseorang untuk tujuan transplantasi. Ia boleh dilakukan dengan dua cara; pendermaan selepas kematian atau pendermaan semasa hidup. Seorang penderma hidup boleh mendermakan satu buah pinggang atau sebahagian daripada hati. Walau bagaimanapun, kebanyakan pendermaan organ dan tisu akan datang daripada orang yang telah meninggal dunia (pendermaan selepas kematian). Bagi pendermaan selepas kematian seseorang itu boleh mendermakan lebih banyak organ dan tisu jika dibandingkan dengan pendermaan semasa hidup.