Akta Tisu Manusia 1974

  • Akta yang membenarkan penggunaan bahagian tubuh anggota orang yang telah meninggal dunia untuk tujuan perubatan, pendidikan dan penyelidikan perubatan.
  • Memerlukan perundingan dan kebenaran daripada keluarga waris si mati.

Malaysia mengamalkan kaedah “Opting- in Type Law”

Membenarkan pengambilan organ daripada seseorang selepas kematian sekiranya:

  • Si mati telah menyatakan secara bertulis atau lisan, sewaktu dia hidup bagi mendermakan organnya selepas dia mati.
  • Mendapat kebenaran bertulis dari waris.

Polisi Garis Panduan & Penerbitan